Wykorzystanie naturalnej melaniny w kosmetologii i profilaktyce onkologicznej

919
Nanocząstki

W chwili obecnej nie ma wydajnych metod otrzymywania czystej melaniny w ilościach przemysłowych. Melanina jest izolowana z biopsji skóry lub włosów, w bardzo niewielkich ilościach i często w zdegradowanej formie. Opracowany przez nas protokół hodowli komórkowej i różnicowania in vitro jest bardzo wydajnym systemem, który pozwala na uzyskanie dużych ilości melaniny w formie niezdegradowanej.

Otrzymana z hodowanych przez nas komórek melanina może znaleźć wiele potencjalnych zastosowań przemysłowych, w tym w kosmetologii lub profilaktyce onkologicznej, jako materiał wyjściowy do opracowania nowej generacji naturalnych kremów, które chronią przed promieniowaniem UV, a tym samym przed rozwojem raka skóry. Uzyskane  komórki mogą również znaleźć zastosowanie w leczeniu pacjentów z bielactwem, ponieważ mogą być naturalnym substytutem melanocytów, które odgrywają kluczową rolę w zaburzeniach pigmentacyjnych.

Rynek preparatów dermatologicznych / kosmetyków jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków. Według różnych raportów wartość rynku dermopreparatów do 2015 r. miała wzrosnąć do ponad 63 mld USD w Europie i 58 mld USD w USA. W Niemczech, jednym z najważniejszych rynków w Europie, sprzedaż wzrasta o około 7% rocznie. Rynek francuski rozwija się jeszcze bardziej dynamicznie, odnotowując 14% wzrost sprzedaży.

Obecnie nasza technologia jest na poziomie TLR5. Pełny protokół różnicowania komórek w komórki barwione został zweryfikowany w warunkach laboratoryjnych. Powstały pigment zidentyfikowano jako melaninę za pomocą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR). Z kolei uzyskane zabarwione komórki scharakteryzowano za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) i barwienia immunocytochemicznego (ICC), a także analizy ekspresji genów metodą PCR. Skala tego procesu jest obecnie na poziomie półprzemysłowym / przemysłowym.

Poszukujemy partnera biznesowego, który umożliwi nam przygotowanie prototypu produktu i uruchomienie linii produkcyjnej.

Prezenter
Marcin Majka
Uniwersytet Jagielloński

Prof. Majka od dawna interesuje się podstawowymi i klinicznymi badaniami nad komórkami macierzystymi. Uzyskał doktorat na Pomorskiej Szkole Medycznej w dziedzinie biologii komórek macierzystych. Staż podoktorski spędził na Uniwersytecie Pennsylwania i Uniwersytecie w Louisville, USA. Wrócił do Polski w 2003 roku i od tego czasu brał udział w badaniach klinicznych, w tym w jednym z największych badań nad wykorzystaniem komórek macierzystych szpiku kostnego w leczeniu zawału mięśnia sercowego – REGENT. Jego ostatnie osiągnięcia w dziedzinie badań nad komórkami macierzystymi obejmują pionierską publikację na temat wykorzystania komórek szpiku kostnego w leczeniu uszkodzenia rdzenia kręgowego oraz padaczki lekoopornej u dzieci. Brał również udział w badaniach klinicznych nad zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych w chorobach przeszczep przeciwko gospodarzowi po allogenicznym przeszczepie HSC; zastosowaniu mioblastu w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu; zastosowaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w Osteogenesis Imperfecta. Ostatnio badania prowadzone przez prof. Majkę obejmują także indukowalne komórki pluripotencjalne oraz edytowanie genomowe. Badania prof. Majki obejmują także projekty związane z progresją i przerzutami nowotworów dziecięcych.

Poprzedni artykułNext Generation Hospital – Nowoczesne technologie Comarch w medycynie
Następny artykułWykrywanie i leczenie nowotworów oraz innych chorób będzie szybsze i skuteczniejsze. W Krakowie rusza nowatorskie Centrum Medycyny Obliczeniowej.