Żywność, żywienie, zdrowie

840
Nowy program wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Żywność jest kluczowym czynnikiem egzystencji człowieka. Dieta, sposób odżywiania, produkty żywnościowe, w tym żywność funkcjonalna, suplementy diety, nutraceutyki decydują o stanie samopoczucia, zdrowiu i jakości życia człowieka, a w konsekwencji tego naszej wydajności twórczej i sile społecznej.

Dlatego też w aspekcie rozwijających się trendów światowych, jak i w aspekcie konkurencyjności jednym z najważniejszych obszarów gospodarki jest przemysł rolno-żywnościowy, a zwłaszcza przemysł żywności nowej generacji o wysokim współczynniku innowacyjności, np. przemysł nutraceutyków i żywności funkcjonalnej.

Żywność, jej jakość i sposób odżywiania decydują o zdrowiu publicznym. Żywność jest podstawowym czynnikiem profilaktyki zdrowotnej, gdyż aż w 60 – 80% decyduje o naszym zdrowiu i jakości życia.

Niewłaściwe odżywianie się jest przyczyną chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza dieto zależnych. Na ten fakt zwraca uwagę Rada Europy, wskazując na istotne obciążenie ekonomiczne dla państw UE.

W polskim systemie zdrowia publicznego należy pilnie zmienić mentalność decydentów odpowiedzialnych za zdrowie społeczeństwa, a tym samym przejście z formuły „Człowieka chorego” na  nastawienie na „Człowieka zdrowego”. Niestety do tej pory w Polsce nie stworzono państwowego systemu ochrony zdrowia społeczeństwa, dlatego niezbędnym jest  wdrażanie systemu profilaktyki zdrowotnej, która jest 25 razy tańsza niż leczenie. Z drugiej zaś strony usprawniłoby to właściwy program leczenia, wówczas prawdopodobnie bez kolejkowy. Stosowanie profilaktyki zdrowotnej z uwzględnieniem wdrażania specjalnych programów edukacyjnych oraz promocji i stosowania żywności prozdrowotnej naturalnego pochodzenia, zwłaszcza nutraceutyków, suplementów diety, żywności funkcjonalnej przyczyni się zdecydowanie do podniesienia jakości życia.

Żywność nowej generacji, w tym suplementy diety i nutraceutyki nie są lekami, ale mają istotne działanie fizjologiczne w aspekcie profilaktyki oraz wspomagają terapię medyczną, co oznacza niskonakładowe koszty na rzecz zdrowia publicznego.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wspólnie z władzami regionu Dolnego Śląska buduje nową strategię wychodzącą naprzeciw aktualnym oczekiwaniom społeczeństwa. Jest to strategia pod nazwą „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” wpisana do strategii rządowej.

Prezenter:
Tadeusz Trziszka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dziedzina: nauki rolnicze, Dyscyplina: technologia żywności i żywienia człowieka, w tym: a) technologie procesowe, w szczególności innowacyjne technologie w produkcji suplementów diety nutraceutyków i żywności funkcjonalnej, b) zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności.
Generalnie problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z chemią i technologią żywności ze szczególnym uwzględnieniem surowców  drobiarskich. W obszarze dużych zainteresowań pozostaje technologia izolacji i zastosowań fosfolipidów z żółtka jaj oraz procesy biotechnologiczne związane  z enzymatyczną hydrolizą.  Dorobek naukowy:  około 400  pozycji, w tym ponad 180 oryginalnych prac twórczych, 15  podręczników i monografii, ponad 60 patentów i zgłoszeń patentowych. Udział czynny w ponad 180 konferencjach w kraju i zagranicą. Kierownictwo lub uczestniczenie w 12 projektach  B+R oraz  w 9 projektach edukacyjnych i na rzecz rozwoju regionu. Kierownictwo lub współudział w 10 projektach wdrożeniowych.

Poprzedni artykułPrzeciwnowotworowe działanie młodych pędów kapusty głowiastej czerwonej (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) względem komórek nowotworowych gruczołu krokowego
Następny artykułKilka słów o badaniach klinicznych