Misje handlowe – organizacja misji handlowych na wybrane rynki w Europie, Azji, Ameryce

1589

MŚP z Małopolski zostanie udzielone wparcie w uczestnictwie w wybranych międzynarodowych wydarzeniach o charakterze targowym i konferencyjnym, organizowanych cyklicznie w Europie, Azji i Ameryce.

Wsparcie adresowane będzie do firm technologicznych, oferujących na rynkach międzynarodowych innowacyjne produkty i usługi z sektora life science (np. technologie medyczne, żywność, rolnictwo) i sektorów powiązanych (np. IT, Design). Głównym celem działania jest wsparcie MŚP w rozpoczynaniu lub rozwijaniu sprzedaży towarów i usług na rynki zagraniczne.

Zostaną zorganizowane łącznie 33 misje, w których zaplanowano wsparcie dla 86 osób. Wszyscy uczestnicy wyjazdów będą mieli za zadanie aktywną promocję Regionu poprzez wykorzystanie w czasie spotkań otrzymanych materiałów promocyjnych.

Misje będą miały charakter branżowy (technologie medyczne, żywność i suplementy diety, nowe technologie) i będą obejmować imprezy targowe z możliwością przedstawienia oferty handlowej, mogą mieć również charakter konferencyjny:

Zaplanowane są 2 grupy tematyczne misji odbywających się w różnych stronach świata:

Technologie medyczne:

19 misji do Europy, łącznie 44 uczestników:

5 misji do USA, łącznie 20 uczestników:

5 misji do Azji, łącznie 14 uczestników:

Żywność, suplementy diety:

2 misje do Azji, łącznie 4 uczestników

2 misje do Europy, łącznie 4 uczestników


Możliwości i zasady udziału w projekcie /misje/:

1. Wsparciem mogą zostać objęte firmy technologiczne sektora MŚP, oferujące na rynkach międzynarodowych innowacyjne produkty i usługi z sektora life science (np. technologie medyczne, żywność, rolnictwo) i sektorów powiązanych (IT, design itp.).

2. Do programu wsparcia kwalifikowane są wyłącznie firmy, które mogą wykazać przynajmniej jeden z poniższych celów udziału:

  • rozpoznanie rynku;
  • nawiązanie współpracy handlowej;
  • nawiązanie kontaktów biznesowych ukierunkowanych na eksport towarów i usług.

Ocena kwalifikacji odbywać się będzie poprzez rozmowę z przedstawicielem firmy.

3. W każdej imprezie będzie mogło wziąć udział do 2 pracowników z jednej firmy. Jedna firma może uczestniczyć w wielu imprezach

4. Uczestnicy mają za zadanie aktywną promocję Regionu poprzez wykorzystanie w czasie spotkań materiałów promocyjnych przygotowanych przez Klaster oraz nawiązanie roboczych kontaktów z min. 5 partnerami biznesowymi.

5. Wsparcie udziału obejmuje pokrycie 85% kosztów podróży wraz z ubezpieczeniem, koszty zakwaterowania oraz koszty wstępu obejmujące udział w partneringu (także w przypadku imprez online). Pozostałe koszty pokrywane są we własnym zakresie przez firmy uczestniczące.

6. Wsparcie w ramach projektu stanowi pomoc „de minimis”’i jest udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. Uczestnicy są odpowiedzialni za właściwe i zgodne ze stanem rzeczywistym raportowanie otrzymanej pomocy ‘de minimis’.

7. Pierwszeństwo w kwalifikacji będą miały podmioty i osoby uczestniczące w warsztatach przygotowujących do udziału w targach organizowanych w ramach Projektu.


Poprzedni artykułPartnering – wsparcie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach B2B o charakterze partneringowym
Następny artykułStartUp Scena – wsparcie udziału StartUpów w międzynarodowych imprezach B2B