Rozwój wiedzy i budowanie kompetencji w zakresie działalności międzynarodowej MŚP

500

Zostanie przeprowadzonych pięć cykli 4-dniowych warsztatów, których celem będzie rozwinięcie i wzmocnienie kompetencji niezbędnych dla realizacji strategii internacjonalizacji w przedsiębiorstwie. Warsztaty będą dotyczyć następującej tematyki:

1.           Przygotowanie oferty biznesowej na spotkaniach b2b
2.           Negocjowanie warunków współpracy
3.           Marketing i sprzedaż, w tym rozpoznanie i badanie rynków docelowych
4.           Efektywne prezentacje oferty na scenie (StartUp pitching).

Uczestnikom warsztatów zostanie przekazany poradnik ,,Jak przygotować się do udziału w wybranych imprezach parteneringowych, targowych i startupowych”.

Warsztaty będą dedykowane dla przedsiębiorstw MŚP mających siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego, prowadzących działalność w dziedzinach należących do inteligentnych specjalizacji Regionu ze szczególnym naciskiem na sektor life science

Możliwości i zasady udziału w projekcie / StartUp Scena/:

  1. Wsparciem objęte są firmy sektora MŚP.
  2. Oferujemy udział w otwartych warsztatach dotyczących specyficznych kompetencji, niezbędnych w przygotowaniu i realizowaniu strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.
  3. W ramach warsztatów oraz dodatkowo udostępniamy Państwu specjalny poradnik dla uczestników imprez targowych i misji zaplanowanych w ramach Projektu.
  4. Z jednej firmy w warsztatach może uczestniczyć maksymalnie 2 pracowników.