Rozwój wiedzy i budowanie kompetencji w zakresie działalności międzynarodowej MŚP

1488

Zostanie przeprowadzonych pięć cykli 4-dniowych warsztatów, których celem będzie rozwinięcie i wzmocnienie kompetencji niezbędnych dla realizacji strategii internacjonalizacji w przedsiębiorstwie. Warsztaty będą dotyczyć następującej tematyki:

  1. Przygotowanie merytoryczne i techniczne oraz prezentacja oferty biznesowej na spotkaniach b2b
  2. Udział w spotkaniach b2b i negocjowanie opcji i warunków współpracy
  3. Marketing i sprzedaż, w tym rozpoznanie i badanie rynków docelowych
  4. Efektywne prezentacje oferty na scenie (StartUp pitching)

Uczestnikom warsztatów zostanie przekazany poradnik ,,Jak przygotować się do udziału w wybranych imprezach parteneringowych, targowych i startupowych”.

Warsztaty będą dedykowane dla przedsiębiorstw MŚP mających siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego, prowadzących działalność w dziedzinach należących do inteligentnych specjalizacji Regionu ze szczególnym naciskiem na sektor life science

Możliwości i zasady udziału w projekcie / Rozwój wiedzy i budowanie kompetencji/:

  1. Wsparciem objęte są firmy sektora MŚP.
  2. Oferujemy udział w otwartych warsztatach dotyczących specyficznych kompetencji, niezbędnych w przygotowaniu i realizowaniu strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.
  3. W ramach warsztatów oraz dodatkowo udostępniamy Państwu specjalny poradnik dla uczestników imprez targowych i misji zaplanowanych w ramach Projektu.
  4. Z jednej firmy w warsztatach może uczestniczyć maksymalnie 2 pracowników.

Poprzedni artykułStartUp Scena – wsparcie udziału StartUpów w międzynarodowych imprezach B2B
Następny artykułEuropejskie Dni Badań i Innowacji 2020