poniedziałek, 18 stycznia 2021

Biznes i nauka razem. Innowacje dla zdrowia i jakości życia

ProBio Małopolska 2.0

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2020-2022 Celem Projektu jest wzmocnienie konkurencyjności MŚP i StartUp’ów, poprzez zintegrowany program oferty gospodarczej BioRegionu Małopolska, powiązany z programem stymulowania i wspierania ekspansji na rynki międzynarodowe. Projekt ProBioM2 jest oparty na doświadczeniach  pierwszego projektu...

Rozwój wiedzy i budowanie kompetencji w zakresie działalności międzynarodowej MŚP

Zostanie przeprowadzonych pięć cykli 4-dniowych warsztatów, których celem będzie rozwinięcie i wzmocnienie kompetencji niezbędnych dla realizacji strategii internacjonalizacji w przedsiębiorstwie. Warsztaty będą...

StartUp Scena – wsparcie udziału StartUpów w międzynarodowych imprezach B2B

Pokaż się na świecie, zdobądź nowe doświadczenia i nawiąż nowe kontakty – wszystko w ramach programu wsparcia dla StartUpów i firm MŚP...

Misje handlowe – organizacja misji handlowych na wybrane rynki w Europie, Azji, Ameryce

MŚP z Małopolski zostanie udzielone wparcie udziału w wybranych międzynarodowych wydarzeniach o charakterze targowym i konferencyjnym, organizowanych cyklicznie w Europie, Azji i Ameryce. Wsparcie...

Partnering – wsparcie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach B2B o charakterze partneringowym

MŚP z Małopolski zostanie udzielone wparcie udziału w wybranych międzynarodowych wydarzeniach o charakterze partneringowym, organizowanych cyklicznie w Europie, Azji i Ameryce. Wsparcie adresowane będzie...

Specjalista ds. Organizacji Wyjazdów Biznesowych – ProBio M2

Rozpoczęliśmy realizację projektu ProBioM2, dofinansowanego ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”. Powiększamy nasz...

Specjalista ds. Organizacji Wydarzeń – ProBio M2

Rozpoczęliśmy realizację projektu ProBioM2, dofinansowanego ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”. Powiększamy nasz...
Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2020-2022.

Koordynator projektu

Fundacja Klaster LifeScience Kraków
Klaster LifeScience Kraków

Partnerzy projektu

Budżet projektu

4 471 943,75 zł

Czas trwania projektu

1.07.2020 – 31.12.2022