Partnering – wsparcie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach B2B o charakterze partneringowym

1338

MŚP z Małopolski zostanie udzielone wparcie w uczestnictwie w wybranych międzynarodowych wydarzeniach o charakterze partneringowym, organizowanych cyklicznie w Europie, Azji i Ameryce.
Wsparcie adresowane będzie do firm technologicznych, prowadzących działalność innowacyjną (innowacje produktowe, procesowe i marketingowe). Głównym celem wsparcia będzie ułatwienie rozpoczęcia lub rozwinięcia sprzedaży towarów i usług na rynki zagraniczne.

Zostanie zorganizowanych łącznie 15 wyjazdów, w których zaplanowano wsparcie dla 60 osób. Wszyscy uczestnicy wyjazdów będą mieli za zadanie aktywną promocję Regionu poprzez wykorzystanie w czasie spotkań otrzymanych materiałów promocyjnych.

Zakłada się udział w 15 imprezach partneringowych:

  1. BIO-Fit (2020, 2021, 2022), Francja
  2. BIO-Europe (2020, 2021, 2022), Niemcy
  3. BIO-Trinity, (2021, 2022), Wielka Brytania, Londyn
  4. BIO-Japan (2020, 2021, 2022), Japonia, Tokio
  5. BIO International Convention, (2021, 2022), USA
  6. DIA Global, (2021, 2022), USA

Możliwości i zasady udziału w projekcie / Partnering/:

1. Wsparciem mogą zostać objęte firmy technologiczne sektora MŚP, prowadzące działalność innowacyjną (innowacje produktowe, procesowe i marketingowe) oraz mające swoją siedzibę w Małopolsce.

2. Do programu wsparcia kwalifikowane są wyłącznie firmy, które mogą wykazać przynajmniej jeden z poniższych celów udziału:

  • rozpoznanie trendów rozwojowych wybranych sektorów rynku (np. kosmetyki, leki, suplementy leków, urządzenia medyczne);
  • nawiązanie współpracy dotyczącej rozwoju technologii i projektów innowacyjnych
  • przedstawienie oferty współpracy i usług w obszarze zaawansowanych technologii;
  • nawiązanie kontaktów biznesowych ukierunkowanych na przyszłą ekspansję i sprzedaż.

3. Cena kwalifikacji odbywać się będzie poprzez rozmowę z przedstawicielem firmy. W każdej imprezie może wziąć udział do 2 pracowników z jednej firmy, a firma może uczestniczyć w wielu imprezach. Uczestnicy mają za zadanie aktywną promocję Regionu poprzez wykorzystanie w czasie spotkań materiałów promocyjnych przygotowanych przez Klaster oraz nawiązanie roboczych kontaktów z min. 5 partnerami biznesowymi.

5. Wsparcie udziału obejmuje pokrycie 85% kosztów podróży wraz z ubezpieczeniem, koszty zakwaterowania oraz koszty wstępu obejmujące udział w partneringu (także w przypadku imprez online ). Pozostałe koszty pokrywane są we własnym zakresie przez firmy uczestniczące.

6. Wsparcie w ramach projektu stanowi pomoc ‘de minimis’ i jest udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. Uczestnicy są odpowiedzialni za właściwe i zgodne ze stanem rzeczywistym raportowanie otrzymanej pomocy ‘de minimis’.

7. Pierwszeństwo w kwalifikacji mają podmioty i osoby uczestniczące w warsztatach przygotowujących do udziału w targach organizowanych w ramach Projektu.


Poprzedni artykułProBio Małopolska 2.0
Następny artykułMisje handlowe – organizacja misji handlowych na wybrane rynki w Europie, Azji, Ameryce