Partnering – wsparcie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach B2B o charakterze partneringowym

425

MŚP z Małopolski zostanie udzielone wparcie udziału w wybranych międzynarodowych wydarzeniach o charakterze partneringowym, organizowanych cyklicznie w Europie, Azji i Ameryce. Wsparcie adresowane będzie do firm technologicznych, prowadzących działalność innowacyjną (innowacje produktowe, procesowe i marketingowe). Głównym celem wsparcia będzie ułatwienie rozpoczęcia lub rozwinięcia sprzedaży towarów i usług na rynki zagraniczne.

Zostanie zorganizowanych łącznie 15 wyjazdów, w których zaplanowano wsparcie dla 60 osób. Wszyscy uczestnicy wyjazdów będą mieli za zadanie aktywną promocję Regionu poprzez wykorzystanie w czasie spotkań otrzymanych materiałów promocyjnych.

Zakłada się udział w 15. imprezach partneringowych:

 1. BioFit, Francja (grudzień 2020,2021,2022)
 2. BIO-Europe, Niemcy (październik 2020,2021,2022)
 3. BioTrinity, Londyn GB (maj 2021,2022)
 4. BIO Japan, Tokio, Japonia (październik 2020,2021,2022)
 5. BIO International Convention, USA (czerwiec 2021, 2022)
 6. DIA Global, USA (czerwiec 2021, 2022)

Możliwości i zasady udziału w projekcie / Partnering/:

 1. Wsparciem objęte są firmy sektora MŚP, mające swoją siedzibę w Małopolsce.
 2. W każdej imprezie będą mogły wziąć udział 4 osób, do 2 pracowników z jednej firmy. Jedna firma może uczestniczyć w wielu imprezach.
 3. Wsparcie udziału obejmuje pokrycie kosztów podróży wraz z ubezpieczeniem, koszty zakwaterowania oraz koszty wstępu obejmujące udział w partneringu.
 4. Wsparcie w ramach projektu stanowi pomoc ‘de minimis’ i jest udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. Uczestnicy są odpowiedzialni za właściwe i zgodne ze stanem rzeczywistym raportowanie otrzymanej pomocy ‘de minimis’.
 5. Do programu wsparcia będą kwalifikowane wyłącznie firmy zdolne wskazać jeden z celów udziału: (a) rozpoznanie trendów rozwojowych wybranych sektorów rynku (np. kosmetyki, leki, suplementy leków, urządzenia medyczne), (b) nawiązanie współpracy dotyczącej rozwoju technologii i projektów innowacyjnych, (c) przedstawienie oferty współpracy i usług w obszarze zaawansowanych technologii, (d) nawiązanie kontaktów biznesowych ukierunkowanych na przyszłą ekspansję i sprzedaż. Ocena kwalifikacji odbywać się będzie poprzez rozmowę z przedstawicielem firmy.
 6. Pierwszeństwo w kwalifikacji będą miały podmioty i osoby uczestniczące w warsztatach przygotowujących do udziału w targach organizowanych w ramach Projektu.