wtorek, 15 czerwca 2021

Biznes i nauka razem. Innowacje dla zdrowia i jakości życia

Introduction – the problem:1 region, 7 specialisations. Małopolska has focused on smart development and is imple-menting it in a consistent way. As a result, Małopolska has become one of the most inno-vative regions in the country. The region has focused on smart growth. We have defined several areas through entrepreneurial...
This is the introductory presentation for the Bioeconomy session.  Transition towards a bio-based economy, where renewable carbon-based raw materials are used to feed the fuels and chemicals industry with building blocks, platforms and products, is taking place at a rapid pace. In spite of the apparent popularity of biobased production,...
Pojęcie biogospodarki Pojęcie biogospodarki jest ściśle powiązane z ideą zrównoważonego rozwoju w sensie zarówno równoważenia ładów – społecznego, ekonomicznego i środowiskowego, jak i trwałości kapitałów rozwojowych i kapitału naturalnego, fizycznego, ludzkiego, ekonomicznego oraz społecznego dzięki tworzeniu i rozpowszechnianiu innowacji przemysłowych, organizacyjnych, produktowych, instytucjonalnych i społecznych. Można zaryzykować stwierdzenie, że biogospodarka może być sposobem realizacji celów zrównoważonego rozwoju,...
Wprowadzenie - problem:Naturalne kwasy karboksylowe m.in. kwas cytrynowy lub itakonowy są otrzymywane na skalę przemysłową metodami biotechnologicznymi. Proces polega na tzw. fermentacji cytrynowej lub itakonowej na pożywkach zawierających cukry przy zastosowaniu odpowiednich pleśni. Na kwasy te istnieje duże zapotrzebowanie przede wszystkim przez przemysł spożywczy, a w przypadku kwasu itakonowego,...