niedziela, 18 kwietnia 2021

Biznes i nauka razem. Innowacje dla zdrowia i jakości życia

Introduction – the problem:The organic food market is one of the fastest-growing sectors of the food industry. Even during a pandemic, it retained more than 20% growth. However, consumers often do not know how to distinguish certified organic food from other products. It is especially difficult and...
Temat: Eliminowanie azotynów z przetwórstwa mięsa: powody, metody i efekty Wprowadzenie - problem:W ostatnim czasie obserwuje się nasilone zainteresowanie konsumentów produktami bez sztucznych dodatków. Coraz częściej w handlu pojawia się pojęcie „Czystej etykiety”. Od produktów z czystą etykietą oczekuje się minimalnego przetworzenia, jak najmniejszej...
Wprowadzenie - problem:Obecnie na rynku żywnościowym z łatwością można zaobserwować istotny wzrost świadomości konsumentów oraz ukierunkowanie ich wyborów na zdrowsze warianty produktów. Często w parze z dodatkowymi właściwościami funkcjonalnymi oczekuje się od żywności nowych, interesujących cech organoleptycznych. Stanowi to zarówno poważne wyzwanie dla producentów żywności, jak i...
Introduction – the problem:In recent years, the subject of “functional food” has become very popular among consumers. It can be expected that especially in the current pandemic times this interest will continue to grow. Buttermilk can be considered as a functional food due to its health promoting...