ProBio Małopolska

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności MŚP działających w obszarze inteligentnej specjalizacji „Nauki o życiu”, poprzez zintegrowany program promocji oferty gospodarczej, powiązany z programem stymulowania i wspierania ekspansji na rynki międzynarodowe. Projekt nawiązuje bezpośrednio do...
Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

KOORDYNATOR PROJEKTU

Fundacja Klaster LifeScience Kraków

BUDŻET PROJEKTU

3 165 412,50 zł

CZAS TRWANIA PROJEKTU

30 miesięcy