Afisen

AFISEN

Działalność tego pierwszego w Polsce przedsiębiorstwa specjalizującego się w bio-sensorach, poświęcona jest głównie opracowywaniu nowych produktów – chemsensorów i biosensorów – czyli nowej generacji miniaturowych urządzeń analitycznych o wysokiej selektywności, które znajdą zastosowanie m.in. w nauce, medycynie, weterynarii, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym.

Jesteśmy zainteresowani partnerstwem w projektach europejskich lub krajowych o tematyce związanej z bio-sensorami, a także zagadnieniami takimi jak: sepsa, stres oksydacyjny, antyoksydanty naturalne.

Dla zapewnienia dynamicznego rozwoju poszukiwani są inwestorzy.

Firma oferuje również specjalistyczne usługi w dziedzinie nowoczesnych technik analizy chemicznej, obejmujące kompletowanie i konfigurację aparatury, szkolenia,opracowywanie i walidację metod separacji: chromatografii cieczowej (w szczególności HPLC z detekcją elektrochemiczną) oraz elektroforezy kapilarnej, a także przygotowania próbek (techniki: SPE, SPME, mikrodializa).

Adres

AfiSen, Krakowski Park Technologiczny,
Al. Jana Pawła II 41 L,
31 – 864 Kraków

Kontakt

Jerzy Superata
Tel.: +48 507 373 848,
e-mail: afisen@prokonto.pl

Strona www

Członkowie Klastra