wtorek, 4 sierpnia 2020

Biznes i nauka razem. Innowacje dla zdrowia i jakości życia

WSPÓŁPRACA W UE

Unia Europejska zwraca szczególną uwagę na potrzebę współpracy, wspólnego europejskiego podejścia i ścisłej koordynacji w ramach przeciwdziałania epidemii Covid-19. W tym serwisie przedstawiamy wybrane dobre praktyki, ciekawe projekty oraz inicjatywy podejmowane w UE na rzecz 4 głównych priorytetów: ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zapewnienia dostępu do sprzętu medycznego, prowadzenia intensywnych badań nad odkryciem szczepionki oraz zwalczania skutków społeczno-ekonomicznych kryzysu.

Konsultacje publiczne w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy – zabierz głos!

Trwają konsultacje publiczne w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy. Z uwagi na panującą sytuacje prowadzone są w całości on-line, a ich celem...

Leki i sprzęt dla dzieci dotkniętych przez COVID – przetarg publiczny UNICEF

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci ONZ działa, aby zaspokoić długoterminowe potrzeby dzieci i kobiet w krajach rozwijających się na całym...

Dyplomacja dla biznesu: projekty i przetargi międzynarodowe na portalu MSZ

Głównym zadaniem dyplomacji ekonomicznej jest wspieranie polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. MSZ współpracuje ze środowiskiem biznesowym, analizuje mocne i słabe strony polskiej...

Jak wychodzić z kryzysów wywołanych przez COVID-19?

European Cluster Alliance (Europejskie Porozumienie Klastrów), przy wsparciu Komisji Europejskiej, organizuje specjalne sesje webinarowe, poświęcone analizie zakłóceń spowodowanych kryzysem COVID19-2 i omówieniu...
nowe technologie na rynek

System zamówień instytucji UE – szansa na działalność poza Polską?

Jak się okazuje, sytuacja wywołana pandemią stwarza możliwości dla przedsiębiorców do rozwinięcia działalności poza granicami kraju. Nowa rzeczywistość wymusza na wszystkich dostosowanie...

Zdrowie publiczne w UE – wszystko, co warto wiedzieć

W czasach COVID-19 priorytetem Komisji Europejskiej jest ochrona zdrowia i jakości życia Europejczyków z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi. Komisja koordynuje działania z...

SERWIS COVID-19

GIEŁDA POTRZEB I OFERT
#CORONANINJAS - POMAGAMY SZPITALOM
AKTUALNE STATYSTYKI
ZASOBY W INTERNECIE
PRAKTYCZNE PORADY

SHARE: