CE4BIG – Cluster Excellence for Business, Innovation and Growth in the health sector

Dziewiąty konkurs LIDER

Klaster LifeScience Kraków jest partnerem w projekcie CE4BIG – Cluster Excellence for Business, Innovation and Growth in the health sector. Wspólnie z trzema innymi klastrami europejskimi: Atlanpole Biotherapies – FR (liderem projektu), BioM – GERBIOWIN – BE, wspierać będzie rozwój zaawansowanych terapii dla medycyny spersonalizowanej.

Działania w projekcie obejmować będą:

  • przeprowadzenie analizy porównawczej klastrów/sektorów, aby zbadać słabości i obszary wymagające poprawy,
  • wzmocnienie umiejętności zarządzania i strategii przez ofertę międzynarodowych szkoleń (C2C), dotyczących obszarów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania MŚP (wynikających z analizy porównawczej),
  • stymulację dialogu pomiędzy MŚP a interesariuszami wspierającymi biznes / innowacje w ramach konsorcjum (zorganizowane zostaną krótkoterminowe wymiany w ramach programu ClusterXchange).
  • zaprojektowanie wspólnego planu strategicznego, który zapewni trwałość partnerstwa.

Celem projektu jest umożliwienie start’upom / MŚP z sektora usług zdrowia nabycie najwyższej jakości doświadczeń. Ma im to pomóc w czerpaniu korzyści z partnerstwa międzysektorowego i wykorzystywaniu dostępnych możliwości poza granicami regionu, wprowadzaniu innowacji, rozwojem poza granicami kraju, stawianiu czoła globalnej konkurencji i sprostaniu wyzwaniom spersonalizowanej medycyny.

Oczekiwane rezultaty projektu:

  • przyznanie 4 odznak Doskonałości w Zarządzaniu Klastrami tj. brąz (ABT), srebro (BIOWIN, KLSK) i złoto (BioM),
  • przeszkolenie 8 menadżerów klastrów partnerskich z kolejnych obszarów zarządzania,
  • zorganizowanie 4 międzynarodowych misji w celu wspierania partnerskiego uczenia się (C2C) oraz przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju MŚP,
  • zorganizowanie 52 wymian dzięki programowi ClusterXchange, z czego 50% (26) dotyczyć będzie MŚP, 25% (13) uczestników spoza konsorcjum i 7% (4) pracowników klastra;
  • opracowanie strategicznego planu partnerstwa dla 4 klastrów
  • rozpowszechnianie wyników projektów (m.in. stworzenie krótkich opisów wymian w ramach programu ClusterXchange)

Koordynator projektu

Syndicat Mixte Atlanpole

Partnerzy projektu

Biom Biotech Cluster Development GMBH

Biowin ASBL

Fundacja Klaster LifeScience Kraków
Klaster LifeScience Kraków

Budżet projektu

326,843.00 EUR

Czas trwania projektu

01.01.2020 – 31.12.2021