AMICI – Anti Microbial Coating Innovations to prevent infectious disease

Celem projektu jest stworzenie i rozwój europejskiej sieci współpracy instytucji i ekspertów w dziedzinie powłok antybakteryjnych oraz skoordynowanie międzynarodowych badań w tym zakresie. Klaster LifeScience Kraków i Uniwersytet Jagielloński są polskimi partnerami w konsorcjum projektowym obejmującym 32 kraje. Zakażenia i choroby zakaźne stanowią ciągłe zagrożenie...

Aktualności w projekcie

AMiCI

AMICI – Anti Microbial Coating Innovations to prevent infectious disease

Celem projektu jest stworzenie i rozwój europejskiej sieci współpracy instytucji i ekspertów w dziedzinie powłok antybakteryjnych oraz skoordynowanie międzynarodowych badań w tym zakresie. Klaster...
Projekt AMiCI finansowany jest w ramach programu COST – jednej z najstarszych europejskich organizacji zajmujących się wspieraniem współpracy ponadnarodowej wśród naukowców i inżynierów w całej Europie.

Partnerzy projektu

AMiSTec GmbH Co. KG

Fontys

IMSL

MUMC Maastricht

NanoHouse

RIVM

Satakunta University of Applied Sciences

Saxion

Science Affairs

Sirris

TÜBİTAK Food Institute

UN. Southampton

University Medical Centre Groningen

University of Porto

WFK

Zurich University of Applied Sciences

Zuyd

Budżet projektu

480 000,00 EUR

Czas trwania projektu

01 kwietnia 2016 – 31 marca 2019