Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

AMICI – Anti Microbial Coating Innovations to prevent infectious disease

AMiCI

Celem projektu jest stworzenie i rozwój europejskiej sieci współpracy instytucji i ekspertów w dziedzinie powłok antybakteryjnych oraz skoordynowanie międzynarodowych badań w tym zakresie. Klaster LifeScience Kraków i Uniwersytet Jagielloński są polskimi partnerami w konsorcjum projektowym obejmującym 32 kraje.

Zakażenia i choroby zakaźne stanowią ciągłe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Według Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), codziennie ponad 4 miliony osób narażone są na różnego rodzaju zakażenia. Projekt AMiCI będzie wspierać rozwój nowych lub alternatywnych (do środków dezynfekujących i antybiotyków) metod, które przyczynią się do zmniejszeni liczby zakażeń nabytych w związku z pobytem w szpitalu oraz do wzrostu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Obiecujące rezultaty w zakresie ochrony przed rozwojem bakterii daje nanotechnologia: przeciwbakteryjnej nano-powłoki (AntiMicrobial nano-Coatings), wzbogacone o składnik czynny, odpowiedzialny za eliminację drobnoustrojów, zyskują coraz szersze zastosowanie.

Nadal jednak zbyt mało wiadomo o skuteczności AMC, w tym o wpływie na rozprzestrzeniania się infekcji i na indukcję bakterii opornych na leki. Obecność substancji czynnych w AMC może promować (indukować) mechanizmy odporności, proces ten jednak powinien być w pełni zrozumiały i kontrolowany w celu jego rozwoju i ewentualnego wprowadzenia na zasadach „Safe-by-design”. Wyważona analiza ryzyka i korzyści to warunek do powszechnego stosowania AMC.

Sieć AMiCI łączy interesariuszy z różnych krajów i dyscyplin – naukowców, producentów i wykonawców powłok antybakteryjnych, a także organizacje wdrażające międzynarodowe standardy higieny. Ich głównym celem jest ocena wpływy nowych powłok antybakteryjnych (AMC) wdrażanych w sektorze zdrowia na rozpowszechnianie się infekcji, skuteczność zwalczania zakażeń nabytych w szpitalach oraz na antybiotykową odporność bakterii.

W ramach projektu można uczestniczyć w konferencjach, spotkaniach i seminariach poświęconych tematowi, a także uczestniczyć w stażach naukowych (tzw. Short Term Scientific Missions) dedykowanych dla „młodych naukowców”.

Konsorcjum AMiCI jest otwarte dla firm i instytucji badawczych – zapraszamy do zarejestrowania się w bazie danych ekspertów. Więcej szczegółów oraz bieżące informacje nt. projektu i działań AMiCI znajduje się na stronie www.amici-consortium.eu.


Projekt AMiCI finansowany jest w ramach programu COST – jednej z najstarszych europejskich organizacji zajmujących się wspieraniem współpracy ponadnarodowej wśród naukowców i inżynierów w całej Europie.

    • Źródło finansowania: Cost Action (H2020)
    • Czas trwania projektu: 36 miesięcy
    • Rozpoczęcie projektu: 01/04/2016
    • Wartość projektu: 480 000 EUR

Przejdź na stronę COST

Przejdź na stronę projektu AMICI

Informacje o AMICI

AMiCI

Projekt AMiCI finansowany jest w ramach programu COST – jednej z najstarszych europejskich organizacji zajmujących się wspieraniem współpracy ponadnarodowej wśród naukowców i inżynierów w całej Europie.

Partnerzy projektu

AMiSTec GmbH Co. KG

Fontys

IMSL

MUMC Maastricht

NanoHouse

RIVM

Satakunta University of Applied Sciences

Saxion

Science Affairs

Sirris

TÜBİTAK Food Institute

UN. Southampton

University Medical Centre Groningen

University of Porto

WFK

Zurich University of Applied Sciences

Zuyd

Budżet projektu

480 000,00 EUR

Czas trwania projektu

01 kwietnia 2016 – 31 marca 2019