AMICI – Anti Microbial Coating Innovations to prevent infectious disease

Celem projektu jest stworzenie i rozwój europejskiej sieci współpracy instytucji i ekspertów w dziedzinie powłok antybakteryjnych oraz skoordynowanie międzynarodowych badań w tym zakresie. Klaster LifeScience Kraków i Uniwersytet Jagielloński są polskimi partnerami w konsorcjum projektowym obejmującym 32 kraje. Zakażenia i choroby zakaźne stanowią ciągłe zagrożenie...

AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA

Projekt AMiCI finansowany jest w ramach programu COST – jednej z najstarszych europejskich organizacji zajmujących się wspieraniem współpracy ponadnarodowej wśród naukowców i inżynierów w całej Europie.

KOORDYNATOR PROJEKTU

Lorem ipsum

PARTNERZY PROJEKTU

Lorem ipsum

BUDŻET PROJEKTU

480 000,00 €

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01 kwietnia 2016 – 31 marca 2019