BFCC – Baltic Fracture Competence Center

BALTIC FRACTURE COMPETENCE CENTER (BFCC) Celem projektu BFCC jest poprawa wyników leczenia złamań oraz jakości w zakresie ich rozumienia, analizowania, rozpoznawania oraz optymalizacji kosztów społeczno-ekonomicznych, poprzez utworzenie lub zintegrowanie, a następnie udostepnienie uniwersalnej platformy rejestrów złamań, służącej pogłębianiu wspólnie prowadzonych badań, gromadzeniu wiedzy, udostępnianiu wyników...

AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA

Interreg Baltic Sea Region to program finansowany przez Unię Europejską, który od 10 lat umożliwia i wspiera współpracę ponadnarodową w regionie Morza Bałtyckiego.

KOORDYNATOR PROJEKTU

Lifescience Nord

PARTNERZY PROJEKTU

Life Science Nord Management (Lead Partner)

Stryker Trauma GmbH

University Medical Center Schleswig-Holstein

Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald

Sahlgrenska University Hospital

Copenhagen University Hospital Hvidovre

ScanBalt

Lithuanian University of Health Sciences

Klaster LifeScience Kraków

University Hospital Krakow

Odense University Hospital

BUDŻET PROJEKTU

3 613 292,40 €

CZAS TRWANIA PROJEKTU

1 marca 2016 – 28 lutego 2019