Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

BFCC – Baltic Fracture Competence Center

BFCC

BALTIC FRACTURE COMPETENCE CENTER (BFCC)

Celem projektu BFCC jest poprawa wyników leczenia złamań oraz jakości w zakresie ich rozumienia, analizowania, rozpoznawania oraz optymalizacji kosztów społeczno-ekonomicznych, poprzez utworzenie lub zintegrowanie, a następnie udostepnienie uniwersalnej platformy rejestrów złamań, służącej pogłębianiu wspólnie prowadzonych badań, gromadzeniu wiedzy, udostępnianiu wyników badań oraz pobudzaniu wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami i placówkami medycznymi. Ten rodzaj integracji nauki i danych rejestrowych zyska na heterogeniczności zarządzania złamaniami w różnych krajach oraz poprawie systemów opieki zdrowotnej. Baltic Fracture Competence Centre tworzyć będzie rodzaj pomostu łączącego praktykę kliniczną oraz przemysły farmaceutyczny, technologii medycznych i biotechnologiczny w krajach Morza Bałtyckiego.

Cele szczegółowe Projektu:

 • wypracowanie zasad mocniejszej i bardziej skutecznej ponadnarodowej współpracy dostarczającej innowacji w obszarze leczenia złamań
 • wdrożenie międzynarodowego rejestru złamań (Finlandia, Szwecja, Dania, Niemcy, Litwa, Polska) umożliwiającego porównanie jakości procesów i uzyskiwanych wyników w różnych instytucjach i krajach
 • skonstruowanie międzynarodowej, uniwersalnej platformy rejestrów w celu pogłębiania wspólnie prowadzonych badań, gromadzenia wiedzy, udostępniania wyników, pobudzania wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami i placówkami medycznymi.

Złamania kości są dziś jednym z głównych problemów zdrowia publicznego. W niedalekiej przyszłości, proces starzenia się społeczeństwa prowadzić będzie do wzrostu liczby złamań związanych z pogarszającym się z wiekiem stanem kości. Skuteczne leczenie pacjentów ze złamaniami wciąż utrudniane jest przez różnego rodzaju choroby współistniejące, takie jak osteoporoza, skomplikowane infekcje czy problemy zrostowe. Innowacyjne procesy leczenia rzadkich i trudnych przypadków złamań oraz optymalizacja leczenia i zarządzanie leczeniem złamań mogą mieć duży wpływ na jakość oraz koszty opieki zdrowotnej.

Kliniczne i epidemiologiczne rejestry złamań są podstawą infrastruktury badań i innowacji na rzecz poprawy opieki szpitalnej oraz rehabilitacji. Stanowią podstawowy zasób wiedzy dla lekarzy, szpitali, podstawowej opieki zdrowotnej, służby zdrowia, przemysłu farmaceutycznego i technologii medycznych: pozwalają na analizę częstości występowania i różnych rodzajów złamań danej populacji i regionu, stanowią punkt odniesienia w zakresie jakości leczenia oraz jakości i bezpieczeństwa stosowanych urządzeń, metod, leków i procedur. Mogą również wpłynąć na poprawę wyników zdrowia i koszto-efektywność leczenia we wszystkich regionach i krajach. Dziś Szwecja i Dania to wiodące kraje w sektorze badań nad złamaniami. Od lat prowadzą one w tym dziale kompleksowe badania i wykształciły imponujące rejestry złamań wykraczających poza te standardowe. Mogą one dzielić się zdobytym doświadczeniem i oferować praktyki dla nowych i uzupełniających rejestrów złamań w innych krajach regionu Morza Bałtyckiego.

Obszar działania

Wpływ projektu na grupy docelowe:

 • Pacjenci: poprawa efektów leczenia złamań.
 • Personel medyczny: rozwój kompetencji w leczeniu złamań, przykład dobrych praktyk, możliwość porównywania różnych metod leczenia.
 • Szpitale: zarządzanie jakością – odniesienie do innych szpitali (dodatnie i ujemne wartości), zmniejszenie ilości powikłań, obniżenie kosztów.
 • Badania kliniczne: dostęp do danych odzwierciedlających rzeczywiste warunki, zwiększenie dostępu do pacjentów, generowanie hipotez, dostępność danych epidemiologicznych.
 • Firmy: rozwijanie potrzeby i potencjału innowacji, reklama towarów, modelowanie ekonomiczne, rozwój perspektyw, dostępu do rynku, skuteczny nadzór nad efektywnością produktów.
 • Władze i ubezpieczenie zdrowotne: redukcja kosztów, epidemiologia złamań, planowanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Społeczeństwo: świadomość korzyści ekonomicznych, zdrowotnych wynikających z innowacji, świadomość poprawy opieki.
 • Partnerzy:

Copenhagen University Hospital Hvidovre, Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald, Klaster LifeScience Kraków, Life Science Nord Management (Lead Partner), Lithuanian University of Health Sciences, Odense University Hospital, Sahlgrenska University Hospital, ScanBalt, Stryker Trauma GmbH, University Hospital Krakow, University Medical Center Schleswig-Holstein.

 • Partnerzy zaangażowani w działania związane z BFCC: MriTech sp. z o.o., OrtoTop sp. z o.o., Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ.
 • Leader: Lifescience Nord
 • 7 krajów, 13 partnerów, 26 stowarzyszonych instytucji
 • 4 klastry, 6 szpitali, 3 firmy
 • Czas trwania projektu: 36 miesięcy
 • Rozpoczęcie projektu: 01/03/2016
 • Wartość projektu: 3 613 292,40 €

Interreg Baltic Sea Region

Interreg Baltic Sea Region to program finansowany przez Unię Europejską, który od 10 lat umożliwia i wspiera współpracę ponadnarodową w regionie Morza Bałtyckiego. Partnerzy z krajów nadbałtyckich współpracują ze sobą w obrębie projektów, których celem jest rozwiązywanie wspólnych problemów, określanie wyzwań i możliwości. Fundusze kierowane są przede wszystkim do władz publicznych, instytucji badawczych i szkoleniowych, organizacji pozarządowych, agencji branżowych, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw.

Interreg Baltic Sea Region to program finansowany przez Unię Europejską, który od 10 lat umożliwia i wspiera współpracę ponadnarodową w regionie Morza Bałtyckiego.

Koordynator projektu

Lifescience Nord

Partnerzy projektu

Life Science Nord Management (Lead Partner)

Stryker Trauma GmbH

University Medical Center Schleswig-Holstein

Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald

Sahlgrenska University Hospital

Copenhagen University Hospital Hvidovre

ScanBalt

Lithuanian University of Health Sciences

Klaster LifeScience Kraków

University Hospital Krakow

Odense University Hospital

Budżet projektu

3 613 292,40 EUR

Czas trwania projektu

1 marca 2016 – 28 lutego 2019