ProVaHealth

Projekt ProVaHealth, Baltic Sea Region

Celem projektu ProVaHealth jest usunięcie barier, spowalniających wprowadzanie na rynek innowacji oraz ułatwienie dostępu do rynku MŚP, działającym w obszarze zdrowia. W ramach projektu planowane jest stworzenie ponadnarodowej sieci Living Lab'ów w regionie Morza Bałtyckiego, która zwiększy konkurencyjność firm regionu, dzięki możliwości testowania produktów...
Product Validation in Health

KOORDYNATOR PROJEKTU

PARTNERZY PROJEKTU

PARTNERZY STOWARZYSZENI

BUDŻET PROJEKTU

3 022 842,70 €

CZAS TRWANIA PROJEKTU

25 Maja 2017 – 30 Czerwca 2020
- Advertisement -