Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Projekt ProVaHealth, Baltic Sea Region

ProVaHealth

Celem projektu ProVaHealth jest usunięcie barier, spowalniających wprowadzanie na rynek innowacji oraz ułatwienie dostępu do rynku MŚP, działającym w obszarze zdrowia. W ramach projektu planowane jest stworzenie ponadnarodowej sieci Living Lab’ów w regionie Morza Bałtyckiego, która zwiększy konkurencyjność firm regionu, dzięki możliwości testowania produktów i usług w prawdziwym życiu, w warunkach ponadnarodowych, w jednym z naszych 14 Living Lab’ów, koncentrujących się na produktach i usługach związanych ze zdrowiem i jakością życia.

Żeby optymalnie przeprowadzić projekt, przeprowadzane są wywiady z 80 MŚP z regionu Morza Bałtyckiego, na temat ich potrzeb i oczekiwań związanych z korzystaniem z usług Living Lab’ów.

W imieniu ProVaHealth zwracamy się z prośbą o wsparcie tych działań!

O szczegółach projektu, partnerach oraz pełnej ofercie korzyści dla firm biorących udział w wywiadzie, można przeczytać na stronie: http://scanbalt.org/living-labs-news/.

Pełny tekst zaproszenia do udziału w wywiadzie:

Invitation to interview on commercialization
Project Validation in Health

Koordynator projektu

Partnerzy projektu

Partnerzy stowarzyszeni

Budżet projektu

3 022 842,70 EUR

Czas trwania projektu

25 Maja 2017 – 30 Czerwca 2020