Biocentrum Sp. z o.o.

BIOCENTRUM

BioCentrum Sp z o.o. jest prywatnym mini-przedsiębiorstwem typu spin off, działającym w obszarze biotechnologii. Firma prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie czynników wirulencji bakterii jako potencjalnych celów terapeutycznych oraz peptydów antybakteryjnych jako możliwych antybiotyków. Głównym celem BioCentrum jest ułatwienie kontaktów pomiędzy badaczami uniwersyteckimi a przemysłowymi firmami sektora farmaceutycznego i pomoc w zakresie wykonania zleconych prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Firma prowadzi też usługę naukowo-badawczą obejmującą opracowanie i produkcję w skali laboratoryjnej mysich przeciwciał monoklonalnych, wykonywanie zlecanych analiz sekwencjonowania, i składu aminokwasowego oraz oczyszczania i 2D elektroforezy białek.

Firma specjalizuje się w produkcji wysoko-oczyszczonych i wysoko-aktywnych enzymów, inhibitorów i innych białek o aktywności biologicznej w tym białek otrzymanych techniką rekombinacji w bakteryjnych systemach ekspresyjnych. Jest też producentem drobnego sprzętu laboratoryjnego (kolumny chromatograficzne, koncentratory ultrafiltracyjne) oraz regionalnym przedstawicielem takich firm jak Millipore, Kucharczyk czy Polgen. W swojej działalności firma bazuje na doświadczeniu badawczym i specjalistycznym wyposażeniu aparaturowym Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie dwustronnego porozumienia.

Przedstawiciele firmy starają się, by uczestniczyła ona w wielu znaczących przedsięwzięciach, stąd jej obecność w gronie członków założycieli Technologicznej Platformy Biotechnologii, aktywna działalność w Akademickim Centrum Technologicznym AKCENT Małopolska w projekcie Małopolskie Centrum Biotechnologii oraz członkostwo w Centrum Doskonałości CITech.

Obecnie większość dostępnych z działalności środków firma inwestuje w sprzęt, ponieważ chce się stać samowystarczalna aparaturowo. W najbliższym czasie zostanie podpisany list intencyjny z Jagiellońskim Centrum Innowacji Sp z o.o., dotyczący wynajęcia powierzchni laboratoryjnej w nowopowstającym na terenie strefy ekonomicznej III Kampusu UJ parku technologicznym. Celem firmy jest przekształcenie się w coraz bardziej samodzielne przedsiębiorstwo i wyjście z inkubatora.

Szczegółowe obszary działalności partnera:

Sektory i kierunki Life-Science Szczegółowe obszary zainteresowań
Biomedycyna, w tym:

technologie biomedyczne

białkowe preparaty krwiopochodne

szczepionki

produkcja przeciwciał monoklonalnych

inne

prowadzenie wspólnych projektów B+R w zakresie bio
Biotechnologia, w tym:

usługa badawcza

  • sekewencjonowanie
  • inżynieria i oczyszczanie polipeptydów
  • proteomika

Adres

BioCentrum Sp. z o.o.,
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

Kontakt

Tel.: +48 12 2974720,
e-mail: biocentrum@biocentrum.com.pl

Strona www

Członkowie Klastra