Biophage Pharma

BIOPHAGE PHARMA

Przedmiot działalności Przedsiębiorstwa związany jest z branżą farmacji i biotechnologii czyli przyszłościowym, proinnowacyjnym sektorze wysokich technologii. Główne obszary działalności to:

  • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
  • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
  • konsultacje w zakresie rozwoju produktów leczniczych z zastosowaniem bakteriofagów

Specjalizacją Spółki, wyróżniającą ją na tle innych podmiotów prowadzących działalność w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, będzie rozwój preparatów fagowych, które znajdą zastosowanie w leczeniu antybiotykoopornych zakażeń. Taki model działalności związany jest z przyjętą przez Firmę „strategią niszy rynkowej” związaną z identyfikowaną niedostępnością na rynku krajowym i międzynarodowym skutecznych środków antybakteryjnych do zwalczania infekcji lekoopornych przy jednocześnie rosnącej liczbie antybiotykoopornych zakażeń. Strategicznym celem firmy Biophage Pharma jest rozwój preparatów fagowych, wykorzystujących bakteriofagi jako substancje czynne. W literaturze światowej terapia z użyciem bakteriofagów wymieniana jest coraz częściej jako alternatywa dla antybiotykoterapii.

Adres

Biophage Pharma S.A.,
ul. Mogilska 40,
31-546 Kraków

Kontakt

Tel.: +48 12 3769265,
e-mail: biophage@biophage.pl

Strona www

Członkowie Klastra