ABM przekaże 100 mln zł na badania w obszarze chorób rzadkich

423

Agencja Badań Medycznych uruchamia pierwszy w Europie Środkowo- Wschodniej  program o wartości 100 mln zł  na działalność badawczo-rozwojową, z którego będą mogli skorzystać pacjenci dotknięci chorobą uznaną za rzadką lub ultrarzadką.  Choroby te to bardzo rzadko występujące schorzenia uwarunkowane najczęściej genetycznie, o przewlekłym i często ciężkim przebiegu, ujawniające się zwykle już w wieku dziecięcym.

Choroby rzadkie stanowią istotne wyzwanie opieki zdrowotnej i społecznej, dotykając 6-8% populacji każdego kraju. Chorobę uznaje się za rzadką, jeśli dotyka ona nie więcej niż 1 osobę na 2 tys. Choroby występujące z częstością 1 na 50 tys. lub mniejszą, to choroby ultrarzadkie. Uwzględniając polskie dane demograficzne szacuje się, że problem ten dotyka  od 2,3 – 3 mln osób.

Głównym celem programu jest wsparcie projektów dotyczących opracowania nowych procedur terapeutycznych w obszarze chorób rzadkich w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych. Dzięki wsparciu ABM możliwe będzie zwiększenie dostępu pacjentów do kompleksowej, wielospecjalistycznej,  a przede wszystkim innowacyjnej diagnostyki, opieki i terapii.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie ?

Projekty będą wybierane w procedurze konkursowej i mogą być składane m.in. przez uczelnie wyższe, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP), instytuty badawcze, podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Wnioski o udział w programie można składać od 28.01.2021 od godziny 12:00 r. do 31.03.2021 r. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji

Webinarium  dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie

Osoby zainteresowane programem mogą wziąć udział w organizowanym przez Agencję Badań Medycznych webinarium, dotyczącym założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków. Spotkanie w formie online odbędzie się 12 lutego o godzinie 11:00 za pośrednictwem platformy Zoom. Szczegółowy plan oraz rejestracja dostępne są na stronie organizatora.
Liczba osób biorących udział w webinarium jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.


Poprzedni artykułWebinarium Atlantic France – współpraca w dziedzinie opieki zdrowotnej i biotechnologii
Następny artykułWsparcie działań innowacyjnych w subregionach Małopolski – spotkania dla przedsiębiorców