Administracja (Gov)

Członkowie Klastra

Przedsiębiorstwa (BioF) Ochrona zdrowia (Med) Instytuty badawczo-rozwojowe (B&R) Edukacja (Edu) Otoczenie biznesu (Biz) Administracja (Gov)

Administracja (GOV)

Partner zwyczajny

Małopolski Urząd Wojewódzki

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Miasta Krakowa