Edukacja (EDU)

Grupę EDUKACJA (EDU) tworzą uczelnie wyższe oraz szkoły prowadzące kształcenie w obszarze life science (farmacja, medycyna, biologia, biotechnologia, chemia, kosmetologia etc.)

Partnerzy Złoci

______________________________________________________________________

Partnerzy