Społeczeństwo obywatelskie w czasach pandemii – Raport

1131

Pandemia Koronawirusa wywarła i wciąż wywiera na nas wpływ nie tylko w aspekcie ekonomicznym ale też w społecznym. Ten wyjątkowo trudny jest zarazem sprawdzianem naszej solidarności wobec działań związanych z redukcją skutków pandemii, zarówno tych obecnych jak i nadchodzących w przyszłości.

W odpowiedzi na te działania, zespół 8 ekspertów w ramach programu Open Eyes Economy Summit – przedsięwzięcia Fundacji GAP, postanowił wskazać najważniejsze i najpilniejsze problemy, które pojawiały się w związku z pandemią koronawirusa pośród różnych dziedzin życia społecznego, celem rekomendowania konkretnych działań. Bazując na nich Zespół Alertu Społeczeństwa przygotował 10 opracowań zawartych w końcowych refleksjach Raportu społeczeństwa.

Pośród nich znalazły się odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Jak skutecznie przeciwdziałać pogłębianiu się nierówności społecznych?
  • Jaki jest warunek skutecznego dialogu społecznego?
  • Jakie są największe defekty systemu pomocy osobom najbardziej potrzebującym oraz jak te mankamenty zlikwidować?
  • Z jakimi problemami borykają się organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego?
  • Jak nie dopuścić do zapaści na rynku pracy?

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Społeczeństwa, który oprócz odpowiedzi na powyższe pytania, zawiera wnioski ze społecznego doświadczenia pandemii Covid-19 oraz informacje dot. koniecznych zmian systemowych oraz rozwiązań dotyczących polityki gospodarki solidarnej, społecznej oraz samoorganizacji i pomocy.


Poprzedni artykułIV Kongres Klastrów Polskich
Następny artykułNowa, efektywna metoda pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego