Poniedziałki z innowacjami – cykl szkoleń online

527

16 listopada rozpoczyna się akcja „Poniedziałki z Innowacjami” organizowana w ramach projektu „Inkubator Dostępności” realizowanego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Uczestnicy akcji wezmą udział w licznych spotkaniach spotkaniach online, podczas których:

  • poznają zasady projektowania uniwersalnego,
  • zgłębą tajniki wiedzy na temat innowacji społecznych,
  • spotkają się z innowatorami społecznymi, którzy przetestowali już swoją innowację i wykorzystują na co dzień efekty i wnioski z testów,
  • poznają zasady i informacje na temat dostępności cyfrowej,
  • dowiedzą się jak innowacje mogą wspierać różne grupy osób, w tym różne typy niepełnosprawności,
  • przejdą krok po kroku jak przygotować się do udziału w konkursie o granty na innowacje.

Innowacyjny projekt z wnioskiem o dotację mogą zgłaszać osoby z całej Polski. Otrzymane dofinansowania pozwolą przeanalizować i sprawdzić proponowane w ramach akcji innowacje. Grupą docelową proponowanych pomysłów będą osoby starsze oraz z ograniczoną możliwością i percepcją. Innowacje powinny mieć charakter pomocy, szczególnie w sprawach funkcjonowania w przestrzeni publicznej i prywatnej oraz zwiększenia dostępu do różnego rodzaju usług jak m.in produkty czy metody pracy ułatwiające aktywne i samodzielne życie.

Obecnie Inkubator dostępności pracuje z ponad 13 innowatorami w sektorach: rozwiązań innowacyjnych, gier, produktów, usług i metod pracy. Projekt „Inkubator Dostępności” wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r. w całej Polsce.


Więcej informacji na temat akcji na stronie: www.rops.krakow.pl oraz facebook.com/ROPS.Krakow
Dołącz do wydarzenia na portalu Facebook


Poprzedni artykułEIT Health Bridgehead Programme
Następny artykułWspółpraca w obliczu pandemii: jak wspierać potrzebujących