W stronę Medycyny Spersonalizowanej z firmą Discovery Life Sciences

8172

21 marca zapraszamy na Śniadanie Klastra, na którym będziemy gościć w firmie Discovery Life Sciencesa tematem będzie medycyna precyzyjna, czyli o tym, jak ukierunkować właściwe terapie na właściwych pacjentów we właściwym czasie.  

Jak w tej dziedzinie działa DLS powie Shawn Fahl – PhD VP, Lab Operations, Cell Biology Services, który przedstawi firmę i wizję jej rozwoju na tle obecnych trendów i przyszłych wyzwań. Shawn połaczy się z nami z USA, co biorąc pod uwagę różnicę czasu, będzie nie lada wyzwaniem i poświęceniem. 

Opieka medyczna, w szczególności pacjenci, pokładają ogromne nadzieje w technologiach umożliwiających zastosowanie metod diagnostyki i leczenia dostosowanego do indywidualnych cech i potrzeb. Jednak cel jest jeszcze odległy, a droga nadal kręta i wyboista – wymaga szerokiej współpracy i wykorzystania zarówno technologii (np. genomiki, biomarkerów, analizy danych), jak i organizacji (w tym współpracy lekarzy i zaangażowania pacjentów). 

Z perspektywy helikoptera wkraczamy tutaj w temat SMART Health, czyli potrzeby łączenia  szerszej gamy zasobów, wiedzy specjalistycznej, innowacyjnych technologii, projektów, usług i badań, które wymagają interdyscyplinarnej współpracy między wszystkimi dziedzinami związanymi ze zdrowiem. 

Dotyczy to medycyny, informatyki i inżynierii, bioinżynierii i elektrotechniki, urządzeń, czujników, technologii komputerowych i komunikacyjnych, modelowania oprogramowania/sprzętu oraz architektury systemów.

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

W spotkaniu uczestniczyć można standardowo poprzez Zoom oraz dodatkowo poprzez Platformę Współpracy LSOS. 

Zapraszamy przed ekrany z kawą i rogalikiem 😊

============

ENGLISH VERSION:

We invite you to the Cluster Breakfast hosted by Discovery Life Sciences. The topic of discussion will be precision medicine, also known as personalized medicine. The goal of precision medicine, according to the FDA, is to provide the right therapies to the right patients at the right time.

During the event, Shawn Fahl – PhD VP, Lab Operations, Cell Biology Services, will speak about DLS’s work in this field, and present the company’s vision, current trends, and future challenges. Shawn will join us from the USA, which is quite a challenge and sacrifice considering the time difference.

During the event, Shawn Fahl – PhD VP of Lab Operations, Cell Biology Services, will speak about DLS’s work in this field, and present the company’s vision, current trends, and future challenges. Shawn will join us from the USA, which is quite a challenge and sacrifice considering the time difference.

Technologies that enable diagnostic and treatment methods tailored to individual characteristics and needs hold great promise for medical care, especially for patients. However, the goal is still far off, and the road is winding and bumpy. It requires extensive cooperation and the use of both technology (e.g. genomics, biomarkers, data analysis) and organization (including cooperation of doctors and patient involvement).

From a helicopter perspective, we can see a broader range of resources, expertise, innovative technologies, projects, services, and research that require interdisciplinary collaboration between all health-related fields (this is what we call Smart Health). This includes medicine, computer science and engineering, bioengineering and electrical engineering, devices, sensors, computer and communications technologies, software/hardware modelling, and systems architecture.

The meeting will be conducted in English, and you can participate through Zoom and the LSOS Cooperation Platform.

We warmly invite you to join us in front of your screens with coffee and a croissant 😊. 

Necessary: If you are not on the Breakfast Participants list now, please subscribe to our newsletter to receive the link to the meeting.


Temat: W stronę Medycyny Spersonalizowanej z firmą Discovery Life Sciences
Data: Czwartek, 21 marca 2024, godz. 9:00 – 10:00 CET
Miejsce: Online

Poprzedni artykułCzy wiecie jak powstała innowacja produktowa na skalę międzynarodową? – Podsumowanie Śniadania z Klastrem
Następny artykułCo nowego w świecie regulacji wyrobów medycznych? – Biuletyn Kancelarii IPSO Legal #Marzec 2024.