Inicjatywa Awangarda – podsumowanie roku 2019

1546

Jednym z ważnych projektów realizowanych przez Klaster w roku 2019, była realizacja zadania publicznego pn. Inicjatywa Awangarda – „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji”. Poniżej podsumowujemy działania, które miały miejsce w ostatnich miesiącach i dotyczyły dwóch projektów pilotażowych IA: „Biogospodarka” i „Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D”.

Inicjatywa Awangarda (Vanguard Initiative) jest jedyną multilateralną siecią regionów w Europie, która prowadzi praktyczne działania wspierające nawiązanie transgranicznych kontaktów pomiędzy firmami, głównie MŚP oraz instytucjami badawczymi.

Celem projektu jest rozwinięcie w Małopolsce, długoterminowej współpracy małopolskich firm, przedsiębiorstw i jednostek naukowych, ukierunkowanej na rozwój nowych technologii w dziedzinach Biogospodarki i Druku 3D, jako składników inteligentnych specjalizacji Regionu oraz integracja realizowanych działań i wypracowanie spójnego programu rozwoju.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

9 września 2019, Kraków – Druk 3D, możliwości zastosowań w obszarze medycyny – Warsztaty SIG.

W trakcie warsztatów podjęto próbę opracowania programu wsparcia przedsiębiorców realizujących innowacyjne projekty rozwojowe i przedsięwzięcia biznesowe w obszarze zastosowania technologii 3DTP w medycynie.

11 października 2019, Wadowice – Biogospodarka – warsztaty w ramach projektu Inicjatywa Awangarda

Warsztaty miały na celu zidentyfikowanie i omówienie możliwości wdrożenia lub optymalizacji procesów w obiegu zamkniętym, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania (zagospodarowania) odpadów pochodzenia biologicznego. Przykłady i metoda oparte były na doświadczeniach skandynawskich, prezentowanych przez firmę Dansk Lean Partner (DLP).

26 listopada 2019, Kraków – w ramach konferencji Life Science Open Space 2019 zorganizowano dwie sesje tematyczne Sesja Druk 3D i Sesja Biogospodarka.

Na sesje składały się prezentacje zaproszonych Ekspertów, w tym międzynarodowych przedstawicieli Inicjatywy Awangarda – Maurizio Bettiga (EviKrets Biobased Processes Consultants) i Wim De Kinderen (Brainport Eindhoven EU Office). Celem wystąpień było zaprezentowanie możliwości nawiązania i rozwijania współpracy w ramach innowacyjnych projektów. Przedstawiono następujące tematy:

W sesji Druk 3D:

  • Justyna i Effiom Uman – Ntuk z Printed Health pokazali nowości na rynku technologii przyrostowych w medycynie;
  • Wim De Kinderen z Brainport Eindhoven opowiedział, jak rodzą się pomysły, które można wykorzystać w technologii druku 3D;
  • Marek Wypych z MedApp pokazał jak można wspierać prace chirurga (Wizualizacje medyczne)
  • Daniel Dulian z CadXpert przedstawił temat: Realistic anatomical models from a 3D printer.

W sesji Biogospodarka:

  • Maurizio Bettiga ze szwedzkiego EviKrets opowiedział o postępie i business case w biogospodarce;
  • Niels Dalhoff z Danii wyjaśnił, jak można wykorzystać potencjał biogospodarki;
  • Rafał Łazanowski z Wessling Polska przybliżył niewidoczne zagrożenie, jakim jest mikroplastik;
  • Janusz Kahl z South Poland Cleantech Cluster opowiedział o zintegrowaniu procesu oczyszczania ścieków z systemami produkcji rolnej i biogazowni;
  • Maciej Guzik z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN przedstawił demo case realizowany w ramach Inicjatywy Awangarda.

Modelowy schemat projektów demonstracyjnych,

Opracowany został schemat dla przygotowania projektów demonstracyjnych, posiadających potencjał włączenia do działań w ramachInicjatywy Awangarda. Wiecej o celach i zasadach wykorzystania wzorca oraz link do formularza online znajdują się TUTAJ

Inne działania w projekcie:

Przygotowany został modelowy projekt (demo-case), którego celem jest rozwinięcie, we współpracy z innymi regionami w EU, technologii wytwarzania biopolimerów z olejów roślinnych. W opracowaniu jest raport dotyczący regionalnych łańcuchów wartości związanych z projektem „Biopolimers”

Podsumowując:

Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty konieczne jest mocne promowanie współpracy i wsparcie zaangażowania różnych podmiotów z Małopolski w działalność innowacyjną – co stanowi główny cel działalności Klastra LifeScience Kraków.

Chcesz być na bieżąco i otrzymywać zaproszenia do projektów oraz na wydarzenia organizowane w ramach działalności klastra? Dołącz do grona naszych subskrybentów! Wysyłamy newslettery zawierające tylko informacje ważne i atrakcyjne. Zapraszamy! /szczegóły w stopce strony – poniżej/


Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROJEKCIE

Poprzedni artykuł„zero waste” w kuchni – przedświąteczne spotkanie Klastra
Następny artykułSpotkanie branży kosmetycznej COSMEETING